Yrittäjyys

Pyhäjoen lukio, joka myös ”yrttiksenä” tunnetaan, on yrittäjyyspainotteinen lukio. Meillä kannustetaan monin eri tavoin yrittäjämäiseen henkeen – oma-aloitteisuuteen, luovuuteen, ahkeruuteen ja vastuullisuuteen. Tämä näkyy meillä arjessa monin eri tavoin, kuten esimerkiksi Messujen, Pyhäjoen Kuulumisten sekä erinäisten NY-yritysten merkeissä. Jos sinulla on idea sekä intoa ja halukkuutta toteuttaa ideasi, Yrttis seisoo Lue lisää…

Pyhäjoen Messut

Pyhäjoen Messut on joka vuosi järjestettävä, lukion toisen vuoden opiskelijoiden taidonnäytös. Se on tapahtuma, joka kerää kävijöitä niin läheltä kuin kauempaakin. Messut toimivat ikään kuin opiskelijoiden näyttönä – opettajat eivät osallistu tapahtuman järjestämiseen lähes ollenkaan, vaan opiskelijat hoitavat koko tapahtuman järjestämisen omin voimineen. Messuista saadut tulot käytetään oppilaiden opintomatkaan. Messuista Lue lisää…

Miksi tulla meille?

Pyhäjoen lukio on yrittäjyyspainotteinen lukio, jossa arvostetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden omaehtoista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Lukiossamme korostuu opiskelijoiden sekä henkilökunnan aktiivinen työote, kannustava oppimisympäristö, eri oppiaineiden yhteiset projektit ja työt, yrittäjyys sekä mediataidot. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat vastaavat paikallisen tapahtuman, joka syksy pidettävien Pyhäjoen messujen järjestämisestä. Opiskelijoiden toimittamana ilmestyy viikoittain paikallislehti Pyhäjoen Kuulumiset. ​ Lue lisää…

Kuulumiset-lehti

Pyhäjoen Kuulumiset Pyhäjoen Kuulumiset on Pyhäjoki Data Oy:n julkaisema, Pyhäjoen lukion oppilaiden toimittama kerran viikossa ilmestyvä ilmaisjakelulehti, joka jaetaan Pyhäjoen kunnan alueelle torstaisin. Pyhäjoen Kuulumisten normaalipainos on 2600 kappaletta, ja se jaetaan jokaiseen talouteen koko Pyhäjoen alueella. Kuulumiset on ylivertainen keino tavoittaa noin 3000 pyhäjokista. Lehtiarkistosta löydät aiemmin ilmestyneet lehdet Lue lisää…