Entrepreneurship

Pyhäjoen lukio, joka myös ”yrttiksenä” tunnetaan, on yrittäjyyspainotteinen lukio. Meillä kannustetaan monin eri tavoin yrittäjämäiseen henkeen – oma-aloitteisuuteen, luovuuteen, ahkeruuteen ja vastuullisuuteen. Tämä näkyy meillä arjessa monin eri tavoin, kuten esimerkiksi Messujen, Pyhäjoen Kuulumisten sekä erinäisten NY-yritysten merkeissä. Jos sinulla on idea sekä intoa ja halukkuutta toteuttaa ideasi, Yrttis seisoo Read more…

Pyhäjoki Fair

Pyhäjoki Fair is a yearly event organised by the second year students. It is an event which sees visitors from near and far. The fair serves as a "show of skill" of sorts - it is organised completely by the students. The teachers have very little if at all to do with the event. The proceeds from the event are used on the students' study trip.

Why choose us?

Pyhäjoen lukio on yrittäjyyspainotteinen lukio, jossa arvostetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden omaehtoista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Lukiossamme korostuu opiskelijoiden sekä henkilökunnan aktiivinen työote, kannustava oppimisympäristö, eri oppiaineiden yhteiset projektit ja työt, yrittäjyys sekä mediataidot. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat vastaavat paikallisen tapahtuman, joka syksy pidettävien Pyhäjoen messujen järjestämisestä. Opiskelijoiden toimittamana ilmestyy viikoittain paikallislehti Pyhäjoen Kuulumiset. ​ Read more…

Kuulumiset-lehti

Pyhäjoen Kuulumiset Pyhäjoen Kuulumiset on Pyhäjoki Data Oy:n julkaisema, Pyhäjoen lukion oppilaiden toimittama kerran viikossa ilmestyvä ilmaisjakelulehti, joka jaetaan Pyhäjoen kunnan alueelle torstaisin. Pyhäjoen Kuulumisten normaalipainos on 2600 kappaletta, ja se jaetaan jokaiseen talouteen koko Pyhäjoen alueella. Kuulumiset on ylivertainen keino tavoittaa noin 3000 pyhäjokista. Lehtiarkistosta löydät aiemmin ilmestyneet lehdet Read more…