Pyhäjoen lukio on yrittäjyyspainotteinen lukio, jossa arvostetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden omaehtoista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Lukiossamme korostuu opiskelijoiden sekä henkilökunnan aktiivinen työote, kannustava oppimisympäristö, eri oppiaineiden yhteiset projektit ja työt, yrittäjyys sekä mediataidot. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat vastaavat paikallisen tapahtuman, joka syksy pidettävien Pyhäjoen messujen järjestämisestä. Opiskelijoiden toimittamana ilmestyy viikoittain paikallislehti Pyhäjoen Kuulumiset.

Pyhäjoen lukio on ERASMUS+ akkreditidoitu oppilaitos, jossa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen liikkuvuuteen.